FilterAcademy

Camfil FilterAcademy

Passie voor schone lucht

die we graag met u willen delen!

Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in buitenlucht, binnenlucht, leert u over de noodzaak van luchtfiltratie, de filtratietechnieken én wat de bijbehorende kosten en besparingen zijn.

Wilt u uw installatie optimaal beheren?
Wilt u uw CO2-voetafdruk verbeteren?
Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op de totale kosten?
Neem dan voor deze cursus de gegevens van uw installatie
mee en we analyseren deze kosteloos.

Schrijf u nu in:

 

Aanbevelingen voor maatregelen en onderzoek

We zijn allemaal verantwoordelijk als het gaat om vermindering van de luchtverontreiniging. Echte verandering zal alleen gebeuren als iedereen deze verantwoordelijkheid aanvaardt, en een gezamenlijke inspanning levert. Dit geldt ook voor nationale en lokale overheden, het bedrijfsleven en de industrie, scholen en de nationale zorgstelsels, zowel voor individuen als de samenleving als geheel.

1. Kom nu in actie, en denk na over de lange termijn.

Als gemeenschap moeten we nu met spoed handelen, voor onze gezondheid, ons welzijn, economische duurzaamheid en om de de huidige en toekomstige generaties te beschermen.
De overheid moet de lokale overheden versterken en de industrie stimuleren om plannen voor de lange termijn te maken.

2. Professionals en het publiek informeren.

De nationale systemen in de gezondheidszorg en de patiëntenverenigingen moeten hulpverleners, beleidsmakers en het publiek informeren over de ernstige schade die luchtvervuiling veroorzaakt. Hulpverleners, artsen, in het bijzonder, hebben de plicht om hun patiënten te informeren.

3. Bevorderen van alternatieven voor auto’s die op benzine en diesel rijden.

Overheid, werkgevers en scholen dienen aangemoedigd te worden om meer met het openbaar vervoer te reizen en te kiezen voor actieve reismogelijkheden zoals wandelen en fietsen. Actief reizen verhoogt ook de fysieke activiteit, wat voordelen voor de gezondheid zal opleveren.
Lokale mobiliteitsplannen, vooral in minder ontwikkelde gebieden zijn nodig:

  • Uitbreiden fietsroutes en -wegen
  • Verplichte fietstraining op school
  • Veilige alternatieven bevorderen om de ‘kinderen naar school te brengen’, gebaseerd op lopen, openbaar vervoer en de fiets in plaats van met de auto
  • Werkgevers stimuleren om alternatieven te ondersteunen voor woon-werkverkeer zonder de auto
  • Het bevorderen van fietsen in de vrije tijd
  • Het ontwikkelen van autovrije ‘eilanden’; weg van het verkeer, waar je veilig kunt wandelen en fietsen. Europees, nationaal en lokaal beleid dient ook het gebruik van hybride elektrische en waterstof-aangedreven voertuigen aan te moedigen.
4. Leg de verantwoordelijkheid bij de vervuilers.

Vervuilers moeten worden verplicht om de verantwoordelijkheid voor de nadelige gevolgen voor onze gezondheid te dragen. De politieke leiders op lokaal, nationaal en EU-niveau moeten zich hard maken voor strengere
regelgeving, met inbegrip van betrouwbare testen voor de emissies van auto’s. Zij zullen ook krachtige regels af moeten dwingen, met name voor de gebieden waar de vervuiling hoger is  en de mensen kwetsbaarder zijn.

5. Monitor luchtvervuiling effectief.

Vooral in de grotere stedelijke gebieden en in de buurt van scholen moet de lucht door de centrale en lokale overheid nauwkeurig gemeten worden om de blootstelling aan schadelijke stoffen te volgen. Deze resultaten moeten proactief worden meegedeeld aan het publiek, op een duidelijke manier die iedereen kan begrijpen. Wanneer de gemeten niveaus de richtlijnen van de EU of de World Health Organization overschrijden, moeten de lokale autoriteiten onmiddellijk de omgeving waarschuwen.

6. Wetten en middelen om de volksgezondheid te beschermen als niveaus van luchtverontreiniging hoog zijn.

Wanneer de normen worden overschreden, moeten de lokale overheden de bevoegdheid hebben om wegen af te sluiten of verkeer om te leiden, in het bijzonder in de buurt van scholen.

7. Bestrijd ongelijkheid.

Onze meest achtergestelde bevolkingsgroepen worden blootgesteld aan de meest vervuilde binnen- en buitenluchtkwaliteit, wat bijdraagt aan het verschil in levensverwachting van bijna 10 jaar tussen de meest en de minst welvarende gemeenschappen. Toezichthouders, de lokale overheid en nationale organisaties in de gezondheidszorg moeten prioriteit geven aan verbetering van de luchtkwaliteit in de meest achtergestelde gebieden door bijvoorbeeld het instellen van maximale emissiebeperkingen in alle sectoren van de industrie.

8. Bescherm degenen die het meeste risico lopen.

Kinderen, ouderen en mensen met chronische gezondheidsproblemen behoren tot de kwetsbaarste groepen die het meest last van luchtvervuiling kunnen krijgen. De gezondheidsinstellingen moeten rekening houden met deze onevenredige schade door bijvoorbeeld een betere planning en beleid voor huisvesting en scholen, gelijke effectrapportages en gezamenlijke evaluaties van strategische behoeften in te voeren. Op individueel niveau, moeten hulpverleners in de gezondheidszorg kwetsbare patiënten helpen zich te beschermen tegen de ergste gevolgen van luchtverontreiniging.

9. Definieer de economische gevolgen van luchtvervuiling.

Luchtverontreiniging schaadt niet alleen onze lichamelijke gezondheid, maar ook onze economische welvaart. We moeten verder onderzoek doen naar de economische effecten van luchtverontreiniging, en de mogelijke economische voordelen van een goed ontworpen beleid.

10. Kwantificeren van de relatie tussen luchtvervuiling binnenshuis en onze gezondheid.

We moeten inzicht krijgen in de relatie tussen luchtvervuiling binnenshuis en onze gezondheid, inclusief de belangrijkste risicofactoren en gevolgen van een slechte binnenluchtkwaliteit in onze huizen, scholen en werkplekken. Een gecoördineerde inspanning en vooral samenwerking tussen beleidsmakers is vereist om de nodige veranderingen in het beleid af te spreken en toe te passen.

11. Bepaal hoe de mondiale trends van invloed zijn op de luchtkwaliteit.

Van de toegenomen productie en consumptie van energie, tot de wereldwijde economische ontwikkeling en verstedelijking; we moeten inzien hoe de grote sociale en economische ontwikkelingen van grote invloed op de luchtkwaliteit zijn en niet te vergeten op het milieu en de klimaatverandering.

12. Onderzoek naar de effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid.

We moeten betere, nauwkeurigere en breder opgezette monitoringprogramma’s opstellen, zodat we de blootstelling aan luchtverontreiniging goed kunnen volgen. We moeten ook controletechnieken ontwikkelen en doorvoeren om nieuwe verontreinigende stoffen op te sporen en de bekende verontreinigende stoffen te meten. We moeten praktische technologieen ontwikkelen – zoals draagbare ‘smart’ monitoren – die individuen in staat stellen om de persoonlijke blootstelling te controleren en maatregelen te nemen om hun gezondheid te beschermen.

13. Onderzoek naar de effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid.

Om het risico voor de gezondheid volledig te begrijpen, moeten we de effecten van luchtverontreiniging op het lichaam uitgebreider onderzoeken. Naast long- en cardiovasculaire aandoeningen is onderzoek naar de diverse andere schadelijke gezondheidseffecten, de ’systemische’ effecten zoals obesitas, diabetes, veranderingen in verband met dementie en kanker, alsmede effecten op de foetus en vroege jeugd, noodzakelijk.

Wat kan jij doen?

Iedereen kan helpen door:
— Het gebruik van alternatieven voor de auto: bus, trein, wandelen en fietsen —
— Streven naar energie-efficiëntie in onze huizen —
— Het goed (laten) onderhouden van verwarmingsketels en andere apparatuur op gas en vaste brandstoffen —
— Lokale en nationale politici vragen om actie te ondernemen —
— Meer te leren over de luchtkwaliteit en op de hoogte te blijven. —

1)  www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/every-breath-we-take-lifelong-impact-air- pollution
2 ) www.nihr.ac.uk/policy-and-standards/nihr-carbon-reduction-guidelines.htm
3 ) www.sduhealth.org.uk/documents/Carbon_Footprint_summary_NHS_update_2013.pdf
4 ) Tomson C. Reducing the carbon footprint of hospital-based care. Future Hosp J 2015;2:57–62.

Onderwerpen

Camfil FilterAcademy Take a breath...

Take a breath campagne

Aanbevelingen voor maatregelen en onderzoek We zijn allemaal verantwoordelijk als het gaat om vermindering van de luchtverontreiniging. Echte verandering zal alleen gebeuren als iedereen deze verantwoordelijkheid aanvaardt, en een gezamenlijke inspanning levert. Dit geldt ook voor nationale en lokale overheden, het bedrijfsleven en de industrie, scholen en de nationale zorgstelsels, zowel voor individuen als de samenleving als geheel. 1. Kom nu in actie, en denk […]

Camfil FilterAcademy

Passie voor schone lucht die we graag met u willen delen! Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in buitenlucht, binnenlucht, leert u over de noodzaak van luchtfiltratie, de filtratietechnieken én wat de bijbehorende kosten en besparingen zijn. Wilt u uw installatie optimaal beheren? Wilt u uw CO2-voetafdruk verbeteren? Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op de totale kosten? Neem dan voor […]

Speciale FilterAcademy voor adviseurs

Na het grote succes van de ‘gewone’ FilterAcademy, bieden wij u nu de mogelijkheid om een speciale cursus voor adviseurs bij te wonen. Speciale FilterAcademy dinsdag 11 april 2017 schrijf u nu in! Wilt u meer weten over HVAC en Clean Process filtratie en de nieuwste ontwikkelingen hierin met de beste opties voor uw bestekken? Dat kan nu bij Camfil! U betaalt slechts € 59,– voor deze cursus […]

Take a breath campagne

Aanbevelingen voor maatregelen en onderzoek We zijn allemaal verantwoordelijk als het gaat om vermindering van de luchtverontreiniging. Echte verandering zal alleen gebeuren als iedereen deze verantwoordelijkheid aanvaardt, en een gezamenlijke inspanning levert. Dit geldt ook voor nationale en lokale overheden, het bedrijfsleven en de industrie, scholen en de nationale zorgstelsels, zowel voor individuen als de samenleving als geheel. 1. Kom nu in actie, en denk […]

Laatste nieuws

Take a breath – Schone lucht is een mensenrecht!

Take a breath   Ademhalen is essentieel voor het leven. Het is het eerste wat we doen als we worden geboren. Het is een instinct en natuurlijk verwachten we dat de lucht schoon is, maar twijfelen niet instinctief aan de kwaliteit van de lucht die we inademen. Echter, in de afgelopen jaren is de wetenschap en wereldwijde media steeds vaker gaan rapporteren over het verband […]

Read Me 1 Comment

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft op 29 november 2016 een baanbrekende nieuwe norm voor de luchtfiltratie-industrie gepubliceerd.

De ISO16890-norm definieert testprocedures en een classificatiesysteem voor luchtfilters die in algemene ventilatie-apparatuur worden gebruikt. Deze nieuwe norm is de eerste stap in wereldwijde harmonisatie om de twee bestaande lokale normen te vervangen; ASHRAE 52.2 die dominant is in de VS en EN779:2012, die is dominant in Europa. Beide normen worden naast elkaar in Azië en het Midden-Oosten gehanteerd.

Er zijn belangrijke verschillen tussen de ISO16890 en de bestaande normen:

  • De nieuwe testprocedures zijn op diverse punten veeleisender dan bij de bestaande normen. Dit zal leiden tot filters met betere prestaties, een betere kwaliteit van de binnenlucht (IAQ) en een betere bescherming van de volksgezondheid.
  • De nieuwe testprocedures zijn beter afgestemd op echte filterprestaties in de praktijk.
  • Het classificatiesysteem is gebaseerd op het testen van de filterprestaties op drie verschillende deeltjesgroottes.
  • Belangrijk feit is, dat de kleinste deeltjesfractie van de drie, de zogenaamde PM1, de zeer fijne deeltjes vertegenwoordigt, die bekend staan als het meest schadelijk voor de menselijke gezondheid.

Als wereldleider in de luchtfilterindustrie, staat Camfil volledig achter de introductie van deze nieuwe norm. Het is duidelijk dat de implementatie van de ISO16890 grote voordelen voor bestekschrijvers, inkopers en gebruikers van luchtfilters zal opleveren.

Neem contact op met uw accountmanager of onze Camfil vestiging in Nederland (stuur een email of bel naar 0318 633 346)  voor meer informatie en advies over de voordelen van de nieuwe norm en filterselectie op basis van de nieuwe  criteria.

Iso 16890 & Camfil

Over Camfil

Over ons

FIlterAcademy

Camfil FilterAcademy

De Camfil groep is wereldleider op het gebied van productie en ontwikkeling van duurzame luchtfilters en “clean air solutions”.

Camfil is één van de best vertegenwoordigde organisaties in de wereld met 26 productie-units en 6 R&D centra in Noord-Amerika,
Europa en Azië. Onze passie is het leveren van hoogwaardige en milieuvriendelijke, duurzame producten en services met één doel:

Schone lucht mogelijk maken!
Camfil levert al meer dan 50 jaar producten en diensten, die zorgen voor schone lucht, aan klanten in de hele wereld.

Lees meer

Contact

Galvanistraat 50, 6716 AE Ede

Telefoon: 0318 633 346